jueves, 5 de febrero de 2015

LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

Després de la classe de matemàtiques de la resolució de problemes m´agradaria aprofundir una miqueta en aquesta temàtica ja que penso que és un tema que no es tracta molt a les escoles i crec que és de vital importància.


No hi ha una única forma de resoldre un problema, però en primer lloc vull contextualitzar una miqueta més. 


LES SITUACIONS PROBLEMÀTIQUES són aquelles en les que una persona no sap quina estratègia té que utilitzar, i pot tenir varies soluciones, no hi ha una sola temàtica, és en altre paraules un procés de descoberta de l´infant cap a un conflicte que se li planteja.


En canvi un EXERCICI D´APLICACIÓ tracta d´un exercici on tu ja saps quina estratègia tens que fer servir per lo que el plantejament és tancat.


La resolució de problemes com veieu va més enllà, cada alumne ha d´organitzar-se de com resol el problema i de cada estratègia que ha d´utilitzar en cada moment. Tots tenim les nostres tàctiques de resolució de problemes i d´aquesta manera aprendre i construir el pensament matemàtic.Hem de tenir en conte que quant més petits siguin els infants per resoldre problemes, millor i en conseqüència els hi fomentarem l´autonomia. A més a més , la capacitat de treballar en grup, és favorable per afrontar els problemes més complexos.Esmentar que en P4 ens interessa que veien com treballar els nins i nines del costat, mitjançant el treball col·laboratiu inventin coses, o facin obres de teatre, que us pareix! Crec que és una bona idea per a que comencin a resoldre problemes.Desprès d´aquesta classe de mates esmentar també que una de les coses més importants és contextualitzar els problemes amb els alumnes, que ho puguin experimentar amb situacions reals, amb joc simbòlic i situacions manipulat ives.


Els infants han de ser capaços de descriure, comunicar-ho, tot sense por, aquesta por que tenia jo quan era petita, no passa res si diuen burrades, que més dona! Tots haurem de tenir paciència, donar temps per a que ells mateixos construeixin el seu aprenentatge.  


Per finalitzar dir que haurem d´ajudar als alumnes a que puguin organitzar-se davant de situacions problemàtiques, a segmentar el problema, a pensar, a reflexionar i a explicar-lo, és una situació molt cognitiva, al igual que la lògica, i haurem de tenir-ho en conte.


Finalment esmentar algunes de les estratègies per resoldre problemes:  • Assaig- error
  • Canvi de context
  • Representació
  • Utilitzar un problema paregut que ja estigui resolt
  • Analitzar tots els casos possibles.
  • Subdividir el problema en parts+
  • Simplificar el problemaQuina és la teva estratègia per resoldre situacions problemàtiques?  Ànim!

No hay comentarios:

Publicar un comentario